Menü BezárásElállási nyilatkozat

A www.jozsagumi.hu autógumi és felni webáruház Általános Szerződési Feltételeiben rögzítettek szerint

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:

Cégnév: …

Székhely: …

Elektronikus elérhetőség:

Telefonos elérhetőség: …


Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

(Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás felsorolása)

Szerződéskötés (megrendelés) időpontja / átvétel időpontja (a megfelelő aláhúzandó):A fogyasztó neve:A fogyasztó címe:A fogyasztó aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt: ……………….., 20…., ………………., …..